Objednávka Revolučnej němčiny 3. generácie

Fakturačné údaje

Produkt:
Revolučná nemčina 
3. generace


  • Cena 1. generácie: 249 €
  • Cena 3. generácie:
   249 € vč. DPH
 
 • Cena do konca júla 2024:
  39,- €
  vč. DPH

Revolučná nemčina 3. generácie je online produkt. Preto vám prístupy prídu e-mailom. Nedostanete CD poštou, ale aktívne sa učíte na internete. Pasívnu časť výučby si môžete stiahnuť a počúvať aj bez pripojenia k internetu.